• เบอร์มงคลสำหรับผู้ทำ E-commerce

    เบอร์มงคลสำหรับผู้ทำ E-commerce อาชีพการทำ E-Commerce หรือการขายสินค้าผ่านทางระบบ ออนไลน์นั้นเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย เพราะว่าวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันนั้น ผูกติดเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตชนิดที่แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้น อาชีพ E-commerce ที่ตอบโจทย์ซิถีชีวิตดังกล่าว จึงมีบทบาทมากเลยทีเดียว สำหรับอาชีพนี้ จำเป็นจะต้องเลือกเบอร์ที่ช่วยหนุนด้านการสร้างความเชื่อถือ การโฆษณาและการค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเบอร์มงคลดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้ – เลข 19 เป็นเลขที่ได้กำลังจากดาวพฤหัส ทำให้มีพลังหนุนในเรื่องของความสำเร็จจากการอุปถัมภ์ ในที่นี้ผู้อุปถัมภ์หมายถึงลูกค้า เพราะงานด้าน E-Commerce นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการอุดหนุนเป็นอย่างสูงจากลูกค้า เลข 19
  • เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักปกครอง

    เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักปกครอง อาชีพด้านการปกครอง เช่น ข้าราชการท้องถิ่น นั้นเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษาด้านรัฐศาสตร์ ผู้ที่ทำอาชีพนี้ ต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพนี้ต้องการทักษะด้านการปกครอง การจัดการ อย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่า การเลือกเบอร์มงคลนั้นจะต้องเลือกจากเบอร์ที่ส่งผลในด้านอำนาจ บารมี และการจัดการกับกิจการที่ประสบความสำเร็จ ตัวเลขที่แนะนำ ประกอบด้วย – เลข 1 เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่น มักจะส่งผลดีต่อผู้ที่ประกอบอาชีพในตำแหน่งสูงระดับผู้นำ เพราะเลข 1 เป็นเลขที่ได้กำลังจากพระอาทิตย์ ทำให้มีพลังในการสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน มีความกล้าหาญ
  • เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักกีฬา

    เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักกีฬา อาชีพนักกีฬา หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬานั้น เป็นอาชีพที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องการการเด่นดัง และเลขที่เสริมด้านเกี่ยวกับพลังการแข่งขัน พลังกาย ให้พลังด้านดวง ความโชคดี และการพลิกสถานการณ์ ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องเลือกเบอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเสริมหนุนให้อาชีพของตนนั้นพุ่งขึ้นสู่จุดที่สูง หรือได้รับการยอมรับจากการแข่งขันกีฬา ตามชนิด หรือประเภทของกีฬาที่ตนถนัด    สำหรับเลขมงคล ที่แนะนำให้นักกีฬา หรือผู้มีอาชีพในวงการกีฬาใช้ มีดังนี้ – เลข 5 เป็นเลขหลัก ที่ควรมีกำกับในเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นเลขแบบไหน เลข

Latest Posts

76efe62938788617_1280_E-commerce

เบอร์มงคลสำหรับผู้ทำ E-commerce

เบอร์มงคลสำหรับผู้ทำ E-commerce อาชีพการทำ E-Commerce หรือการขายสินค้าผ่านทางระบบ ออนไลน์นั้นเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย เพราะว่าวิถีชีวิตของคนเราในปัจจุบันนั้น ผูกติดเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตชนิดที่แยกจากกันไม่ได้ ดังนั้น อาชีพ E-commerce ที่ตอบโจทย์ซิถีชีวิตดังกล่าว จึงมีบทบาทมากเลยทีเดียว สำหรับอาชีพนี้ จำเป็นจะต้องเลือกเบอร์ที่ช่วยหนุนด้านการสร้างความเชื่อถือ การโฆษณาและการค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง ซึ่งเบอร์มงคลดังกล่าวนั้น มีดังต่อไปนี้ – เลข 19 เป็นเลขที่ได้กำลังจากดาวพฤหัส ทำให้มีพลังหนุนในเรื่องของความสำเร็จจากการอุปถัมภ์ ในที่นี้ผู้อุปถัมภ์หมายถึงลูกค้า เพราะงานด้าน E-Commerce นั้นจำเป็นจะต้องได้รับการอุดหนุนเป็นอย่างสูงจากลูกค้า เลข 19 จะเข้าไปช่วยหนุนพลังด้านนั้น – เลข 91 เป็นพลังแห่งการแสวงหาและความสันโดษ อันนี้เหมาะกับผู้ที่ E-Commerce เพราะว่า ส่วนใหญ่คนที่ทำอาชีพนี้ มักจะมีการแสวงหาความสำเร็จควบคู่ไปกับความสันโดษ ความสันโดษในที่นี้หมายถึงความ ไม่อยากจะเป็นลูกน้องใครนั่นเอง
e373e9a2dfa413c0_1280_official

เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักปกครอง

เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักปกครอง อาชีพด้านการปกครอง เช่น ข้าราชการท้องถิ่น นั้นเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษาด้านรัฐศาสตร์ ผู้ที่ทำอาชีพนี้ ต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพนี้ต้องการทักษะด้านการปกครอง การจัดการ อย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่า การเลือกเบอร์มงคลนั้นจะต้องเลือกจากเบอร์ที่ส่งผลในด้านอำนาจ บารมี และการจัดการกับกิจการที่ประสบความสำเร็จ ตัวเลขที่แนะนำ ประกอบด้วย – เลข 1 เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่น มักจะส่งผลดีต่อผู้ที่ประกอบอาชีพในตำแหน่งสูงระดับผู้นำ เพราะเลข 1 เป็นเลขที่ได้กำลังจากพระอาทิตย์ ทำให้มีพลังในการสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน มีความกล้าหาญ มีปฏิภาณไหวพริบ เหมาะกับผู้นำระดับสูง ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กรต่างๆ นอกจากนั้นยังอาจหมายถึง การมีผู้นับหน้าถือตาเป็นจำนวนมากด้วย – เลข 3 เป็นเลขแห่งพลังความกร้าวแกร่ง ความกล้าหาญ เพราะได้กำลังจากดาวอังคาร หมายถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเฉียบขาด
fd1a34016eb7b3da_1280_athlete

เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักกีฬา

เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักกีฬา อาชีพนักกีฬา หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬานั้น เป็นอาชีพที่ต้องการประสบความสำเร็จ ต้องการการเด่นดัง และเลขที่เสริมด้านเกี่ยวกับพลังการแข่งขัน พลังกาย ให้พลังด้านดวง ความโชคดี และการพลิกสถานการณ์ ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องเลือกเบอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการ เพื่อเสริมหนุนให้อาชีพของตนนั้นพุ่งขึ้นสู่จุดที่สูง หรือได้รับการยอมรับจากการแข่งขันกีฬา ตามชนิด หรือประเภทของกีฬาที่ตนถนัด    สำหรับเลขมงคล ที่แนะนำให้นักกีฬา หรือผู้มีอาชีพในวงการกีฬาใช้ มีดังนี้ – เลข 5 เป็นเลขหลัก ที่ควรมีกำกับในเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นเลขแบบไหน เลข 5 หมายถึงพลังด้านปัญญา ซึ่งจะหนุนส่งให้เจ้าของเบอร์นั้น มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ที่ได้พบเห็น – เลข 33 ที่จริงเลขนี้หมายถึงความฉุนเฉียว และเร่าร้อน ซึ่งอาจทำอะไรไม่มีสติยั้งคิด แต่ถ้ามีเมื่อมีเลข
ab9a0c8452c634ca_1280_teacher

เบอร์มงคล สำหรับอาชีพครู อาจารย์

เบอร์มงคล สำหรับอาชีพครู อาจารย์ ครู อาจารย์ เป็นอาชีพสายนักวิชาการที่มีความสำคัญมากอาชีพหนึ่ง และมีผู้นิยมเข้ามาทำอาชีพนี้กันมาก เพราะเป็นอาชีพที่ต้องประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับผู้อื่น อาชีพครู อาจารย์  ถือเป็นอาชีพข้าราชการแขนงหนึ่ง (แม้จะมีครูเอกชน แต่โดยสายตำแหน่งแล้ว ก็คล้ายกัน) ดังนั้นเบอร์มงคลสำหรับครู อาจารย์ จึงต้องเสริมด้านสายวิชาการ และความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตและหน้าที่การงานรุ่งโรจน์ เลขมงคลสำหรับครู อาจารย์ มีดังต่อไปนี้ – เลข 14 เป็นเลขแห่งพลังด้านปัญญา และด้านไหวพริบ มีความก้าวหน้า มีความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรม เหมาะกับสายงานของครู อาจารย์ ที่เน้นการทำงานด้วยการอาศัยความรู้และความสามารถ นอกจากนั้นแล้วเลข 14 ยังหมายถึงความมีศีลธรรม การมองทุกอย่าง ด้วยความดี มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอีกด้วย – เลข
073b884bc5623b4b_1280_Pretty

เบอร์มงคล สำหรับผู้ทำอาชีพพริตตี้

เบอร์มงคล สำหรับผู้ทำอาชีพพริตตี้ พริตตี้ เป็นอาชีพหนึ่ง ที่มีอัตราการเพิ่มสำหรับงานสูงมากในปัจจุบัน เพราะเป็นอาชีพที่รายได้ดี และมักจะเป็นจุดสนใจอยู่เสมอ อาชีพพริตตี้นั้นเป็นอาชีพทีคล้ายกับงานด้านประชาสัมพันธ์ แต่จะแตกต่างกันอยู่บ้างในรายละเอียดของงาน งานส่วนใหญ่นั้น มักจะเป็นการแนะนำสินค้า หรือบริการด้านต่างๆ โดยเน้นการสร้างจุดสนใจในตัวผู้แนะนำ ดังนั้นการเลือกเลขมงคล จะต้องเน้นที่เลขซึ่งสร้างเสน่ห์ และการเจรจา โดยเลขที่แนะนำ มีดังต่อไปนี้ – เลข 87 เป็นเลขแห่งเสน่ห์ คือจะช่วยในเรื่องของเสน่ห์ ในการค้าขาย การพูดจาเป็นที่เชื่อถือ การเจรจาการค้าสำเร็จลุล่วง ซึ่งเหมาะกับอาชีพค้าขาย ที่ต้องการความเชื่อถือจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม สำหรับอาชีพพริตตี้ อาจจะต้องเลือกเลขในด้านขนานกับเลข 87 คือเลข 78 เข้ามาช่วย เพราะความหมายอีกด้านของ 87 หมายถึงชีวิตส่วนตัวที่มักจะถูกหลอกลวง ผิดหวังจากความรัก – เลข