เบอร์มงคล สำหรับนายหน้าอสังหาฯ

4174
0
SHARE

home photo
เบอร์มงคล สำหรับนายหน้าอสังหาฯ

นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ หรือที่รู้จักกันในนามของ นายหน้าขายบ้านนั้นเป็นอาชีพที่พบเห็นได้เยอะมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตของเมืองมาก เพราะมักจะมีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน ที่ดิน กันอย่างแพร่หลาย สำหรับอาชีพด้านการเป็นนายหน้านั้น จำเป็นจะต้องอาศัยทักษะด้านการสื่อสาร และบุคลิกที่น่าเชื่อถือ ดังนั้น การเลือกเบอร์มงคล จึงจำเป็นต้องเลือก จากหมายเลขที่ส่งเสริมเรื่องดังกล่าว ซึ่งหมายเลขที่แนะนำ มีดังต่อไปนี้

– เลข 47 หมายถึงเลขที่มีพลังด้านการอดทน ความเพียร เพราะอาชีพด้านนายหน้า จะต้องอาศัยความเพียรพยายาม ก่อนที่จะประสบความสำเร็จ โดยมีหลายขั้น ตอนไม่ว่าจะเป็นการติดต่อลูกค้า การเจรจา และการปิดการขาย ซึ่ง เลข 47 นั้นจะส่งผลให้ความเพียรพยายามของเจ้าของเบอร์นั้นประสบความสำเร็จดังที่ต้องการ

– เลข 74 เป็นเลขคู่ขนานกับเลข 47 หรือหากคิดในทางตำราโหราศาสตร์โบราณ เลข 7 หมายถึงดาวเสาร์ เลข 4 หมายถึง ดาวพุธ ซึ่งเลขนี้แม้จะไม่ส่งผลดีโดยตรงนัก แต่จะหมายถึง ความสำเร็จในกิจการได้ในระดับหนึ่ง และสามารถประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการเจราค้าขายได้ แต่ต้องระวังอย่าหูเบา ทำอะไรต้องระวังรอบคอบให้มากที่สุด

– เลข 79 เป็นเลข แห่งความเป็นมงคล อย่างแท้จริง เพราะเลข 79 นั้นหมายถึง พลังแห่งทรัพย์สมบัติ ซึ่งก็คือ หากเจ้าของเบอร์มีเลข 79 อยู่ในเบอร์ จะทำให้การงานสำเร็จลุล่วง มีลาภ ยศ บริวารทรัพย์สมบัติบริบูรณ์ ทำงานทำการอะไรก็มือขึ้น หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมด เรียกว่า ไม่มีขัดสนเรื่องของเงินทอง แถมยังจะมีเก็บเป็นเศรษฐี นอกจากนั้นเลข 79 ยังหมายถึงสุขภาพที่แข็งแรง ไร้โรคภัยไข้เจ็บ ไม่ค่อยเจ็บค่อยไข้ กล่าวโดยรวมแล้ว เลข 79 เป็นเลขที่มีพลัง หนุนในด้านทรัพย์สินและสุขภาพที่ดีที่สุด

– เลข 97 เป็นเลข แห่งความรุ่งโรจน์ หมายถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้อย่างดี มีตำแหน่งใหญ่โต ผู้หลักผู้ใหญ่มักให้ความรักความเอ็นดู สามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เร็วกว่าคนอื่นเขา อันเนื่องจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ นอกจากนั้นหากทำกิจการค้าขาย ธูรกิจส่วนตัว ท่านว่าเลข 97 จะช่วยหนุนนำ ให้ประสบความสำเร็จด้านการค้า การเจรจาลุล่วงไร้อุปสรรค นอกจากนั้นหากทำงานด้านราชการ ท่านว่าจะมีเกียรติยศตำแหน่ง เป็นที่นับหน้าถือตา

– เลข 87 เป็นเลขแห่งเสน่ห์ คือจะช่วยในเรื่องของเสน่ห์ ในการค้าขาย การพูดจาเป็นที่เชื่อถือ การเจรจาการค้าสำเร็จลุล่วง ซึ่งเหมาะกับอาชีพนายหน้า ที่ต้องการความเชื่อถือจากลูกค้า อย่างไรก็ตามเลข 87 ไม่ส่งผลในด้านดีแก่ชีวิตครอบครัวนัก เพราะหมายถึงความรักที่ผิดหวัง รักลวง เชื่อใจคนง่าย ท่านว่าสามารถแก้เคล็ดด้วยการเข้าคู่กับเลข 97 ซึ่งจะช่วยลดพลังด้านไม่ดีของเลข 87 ลง