เบอร์มงคล สำหรับผู้ทำงานตำแหน่งใหญ่โต หรือทำงานเพื่อชาติ

407
0
SHARE

Manager photo
เบอร์มงคล สำหรับผู้ทำงานตำแหน่งใหญ่โต หรือทำงานเพื่อชาติ

สำหรับอาชีพนี้ จะพูดถึงคนที่เข้ามาอาสาทำงานเพื่อชาติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านไหน ซึ่งการทำงานเพื่อชาตินั้นจะต้องมีการระดมกำลังสมอง กำลังกาย และกำลังแห่งปัญญา ในการเข้ามาทำงานตรงนี้ เรียกได้ว่าผู้ที่อาสาเข้ามาจะต้องมีทักษะในด้านต่างๆ เช่นการบริหาร การติดต่อสื่อสาร การเจรจา การจัดการกับความเสี่ยง เป็นต้น ผู้ที่ทำอาชีพนี้ ต้องเลือกเบอร์มงคล จากเลข ที่ช่วยให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไร้อุปสรรค และพลังแห่งอำนาจ บารมี ปัญญา สำหรับ เลขมงคลสำหรับคนอาชีพนี้ มีดังนี้

– เลข 1 เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่น มักจะส่งผลดีต่อผู้ที่ประกอบอาชีพในตำแหน่งสูงระดับผู้นำ เพราะเลข 1 เป็นเลขที่ได้กำลังจากพระอาทิตย์ ทำให้มีพลังในการสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน มีความกล้าหาญ มีปฏิภาณไหวพริบ เหมาะกับผู้นำระดับสูง ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กรต่างๆ นอกจากนั้นยังอาจหมายถึง การมีผู้นับหน้าถือตาเป็นจำนวนมากด้วย

– เลข 3 เป็นเลขแห่งพลังความกร้าวแกร่ง ความกล้าหาญ เพราะได้กำลังจากดาวอังคาร หมายถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเฉียบขาด ความเป็นผู้นำ ในอีกด้านหนึ่ง ท่านว่าหมายถึง อำนาจความเที่ยงธรรม ความยุติธรรมและใจกว้าง

– เลข 5 เป็นเลขแห่งพลังปัญญา ความรู้ และความเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของคนหมู่มาก ทำงานใดมักจะได้รับผลสำเร็จที่ดีเสมอ เป็นผู้ที่มีคนคอยช่วยเหลือมาก มักมีคนมารักใคร่ จากจิตใจอันกว้างขวาง และใจที่เที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม เลข 5 นี้มีด้านที่ไม่ดีคือเรื่องของสุขภาพ ควรใช้เลข 1 เป็นหลัก จะให้ผลที่ดีมากกว่าผลที่แย่

– เลข 7 เดิมทีเลขนี่มีความหมายในด้านของความทุกข์โศก แต่สำหรับคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทำเพื่อชาติ จะส่งผลดีโดยเฉพาะ เพราะหมายถึงพลังแห่งการแก้ปัญหา ไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยรวม และมักจะสำเร็จลงได้เป็นอย่างดี

– เลข 14 เป็นเลขแห่งพลังด้านปัญญา และด้านไหวพริบ มีความก้าวหน้า มีความน่าเชื่อถือ และความเที่ยงธรรม เหมาะกับสายงานของผู้ที่เข้ามาแก้ปัญหา และทำงานเพื่อชาติ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้และความสามารถด้านต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไป นอกจากนั้นแล้วเลข 14 ยังหมายถึงความมีศีลธรรม การมองทุกอย่าง ด้วยความดี มีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอีกด้วย

– เลข 99 เป็นเลขแห่งการสังหรณ์ และการหยั่งรู้ทางจิต ซึ่งถือเป็นพลังลึกลับ ที่จะคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง แบบที่อธิบายไม่ได้ แต่ในทางโหราศาสตร์ เชื่อกันว่า 9 หน้า 9 หลัง จะนำมาความเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมาให้ ผู้ใดครอบครองไม่อับไม่จน แม้นได้ทุกข์ได้ยาก จะมีผู้คอยช่วยเหลืออยู่ตลอด