เบอร์มงคล สำหรับผู้ทำอาชีพกู้ภัย

370
0
SHARE

rescue photo

เบอร์มงคล สำหรับผู้ทำอาชีพกู้ภัย

อาชีพ นักกู้ภัยนั้นก็เป็นอาชีพที่มีคนนิยมทำกันมาก เพราะอย่างที่รู้กันว่า บ้านเรามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ อุบัติเหตุไฟไหม้ หรือน้ำท่วม โดยส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่อาชีพนี้มักจะเป็นหน่วยงานราชการประเภททหาร หรือตำรวจ การทำงานประเภทนี้ ต้องเน้นที่ความกล้าหาญ และไหวพริบสติปัญญา ในการทำงาน ดังนั้น ผู้ที่เป็นนักกู้ภัยจะต้องมีการเลือกเอบร์มงคล ที่ช่วยส่งเสริมพลังในด้านดังกล่าว  โดยเลือกจากเบอร์ดังต่อไปนี้

– เลข 47 เป็นพลังแห่งความเพียรพยายาม สมกับที่มีอาชีพ เป็นผู้กู้ภัย ที่จะต้องใช้ความพยายามในการทำงาน นอกจากนั้นแล้ว เลข 47 หมายถึงความกล้าหาญ ซึ่งการทำงานด้านกู้ภัยจะต้องใช้ความกล้าหายเข้าช่วยเป็นอย่างมาก อีกประการหนึ่งเลข 47 ในทางโหราศาสตร์บางตำรา หมายถึงการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่จะต้องลำบากมาก่อน จึงต้องมีความอดทนให้มากๆ

– เลข 74 เป็นเลขคู่ขนานที่มีความหมายคล้ายเลข 47 คือสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ แต่อาจจะต้องมีการลำบากมาก่อน กล่าวคือมักจะมีอุปสรรคอยู่เสมอในการทำงาน แต่จะประสบความสำเร็จในที่สุด

– เลข 77 หมายถึงอำนาจบารมี ที่เกี่ยวเนื่องกับเลข 47 (หากมีในชุดเดียวกันกับเบอร์จะดีมาก) ซึ่งจะช่วยหนุนพลังด้านอำนาจวาสนา มักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุน จนสามารถขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงได้ แต่มักจะต้องเผชิญฯฃกับแรงกดดันหรืออุปสรรคมาก กว่าจะขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดได้ หากจะให้ดีควรคู่กับเลข 47

– เลข 89 เป็นเลขแห่งความเชื่อ หรือการเข้าสังคม ท่านว่าหากมีเลข 89 ในเบอร์มงคล จะช่วยหนุนพลัง ในด้านการนับหน้าถือตา และการเข้าสังคมให้กับเจ้าของเบอร์ สามารถเจรจาด้านการค้า การเข้ากับผู้คนทำได้ไม่ติดขัด แต่สำหรับอาชีพกู้ภัย หมายถึงการเจรจา หรือการติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งเลข 89 จะช่วยหนุนให้ไม่มีอุปสรรคในเรื่องดังกล่าว

– เลข 98 เป็นพลังแห่งโชคแห่งลาภ ท่านว่าเลข 98 นี้ อาจะหมายถึงการมีเพื่อนฝูงมากมายคอยให้ความช่วยเหลือ มีพวกพ้องมาก แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจหมายถึงการมีลาภลอย มีโชคอยู่เสมอ โชคในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทอง แต่ มักจะเป็นโชคในด้านการช่วยเหลือ การทำงานกู้ภัย หรือบรรเทาสาธารณภัย มักจะประสบโชคดี ไม่มีติดขัดในการทำงาน

– เลข 5 เป็นเลขแห่งปัญญา และพลังด้านความรู้ คุณธรรม ผู้ที่มีเลข 5 ในเบอร์โทรศัพท์ มักเป็นผู้ที่ได้รับความศรัทธาและเชื่อถือจากผู้คน นอกจากนั้นเลข 5 ยังหมายถึงความเที่ยงธรรม และจิตใจที่มีคุณธรรม ซึ่งน่าจะเหมาะสมกับผู้ที่มีอาชีพด้านการกู้ภัย ที่มักจะต้องทำงานเพื่อสาธารณชน