เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักปกครอง

407
0
SHARE

official photo

เบอร์มงคล สำหรับอาชีพนักปกครอง

อาชีพด้านการปกครอง เช่น ข้าราชการท้องถิ่น นั้นเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยทักษาด้านรัฐศาสตร์ ผู้ที่ทำอาชีพนี้ ต้องมีบุคลิกที่น่าเชื่อถือ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพนี้ต้องการทักษะด้านการปกครอง การจัดการ อย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่า การเลือกเบอร์มงคลนั้นจะต้องเลือกจากเบอร์ที่ส่งผลในด้านอำนาจ บารมี และการจัดการกับกิจการที่ประสบความสำเร็จ ตัวเลขที่แนะนำ ประกอบด้วย

– เลข 1 เป็นเลขแห่งความเชื่อมั่น มักจะส่งผลดีต่อผู้ที่ประกอบอาชีพในตำแหน่งสูงระดับผู้นำ เพราะเลข 1 เป็นเลขที่ได้กำลังจากพระอาทิตย์ ทำให้มีพลังในการสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน มีความกล้าหาญ มีปฏิภาณไหวพริบ เหมาะกับผู้นำระดับสูง ที่เป็นผู้กำหนดทิศทางขององค์กรต่างๆ นอกจากนั้นยังอาจหมายถึง การมีผู้นับหน้าถือตาเป็นจำนวนมากด้วย

– เลข 3 เป็นเลขแห่งพลังความกร้าวแกร่ง ความกล้าหาญ เพราะได้กำลังจากดาวอังคาร หมายถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดและเฉียบขาด ความเป็นผู้นำ ในอีกด้านหนึ่ง ท่านว่าหมายถึง อำนาจความเที่ยงธรรม ความยุติธรรมและใจกว้าง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นักปกครองนั้น ควรมี

– เลข 5 เป็นเลขแห่งพลังปัญญา ความรู้ และความเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของคนหมู่มาก ทำงานใดมักจะได้รับผลสำเร็จที่ดีเสมอ เป็นผู้ที่มีคนคอยช่วยเหลือมาก มักมีคนมารักใคร่ จากจิตใจอันกว้างขวาง และใจที่เที่ยงธรรม อย่างไรก็ตาม เลข 5 นี้มีด้านที่ไม่ดีคือเรื่องของสุขภาพ ควรใช้เลข 1 เป็นหลักในเบอร์ จะแสดงพลังด้านดีได้มากกว่าด้านที่ไม่ดี

– เลข 7 เดิมทีเลขนี่มีความหมายในด้านของความทุกข์โศก แต่สำหรับคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการทำเพื่อชาติ จะส่งผลดีโดยเฉพาะ เพราะหมายถึงพลังแห่งการแก้ปัญหา ไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยรวม และมักจะสำเร็จลงได้เป็นอย่างดี สามารถสร้างชื่อเสียง และความนับหน้าถือตาแก่เจ้าของเบอร์

– เลข 89 เป็นเลขแห่งความเชื่อ หรือการเข้าสังคม ท่านว่าหากมีเลข 89 ในเบอร์มงคล จะช่วยหนุนพลัง ในด้านการนับหน้าถือตาของคนรอบข้าง และการเข้าสังคมให้กับเจ้าของเบอร์ สามารถเจรจาด้านการค้า การเข้ากับผู้คนทำได้ไม่ติดขัด

– เลข 98 เป็นพลังแห่งโชคแห่งลาภ ท่านว่าเลข 98 นี้ อาจะหมายถึงการมีเพื่อนฝูงมากมายคอยให้ความช่วยเหลือ มีพวกพ้องมาก แต่ในอีกด้านหนึ่งก็อาจหมายถึงการมีลาภลอย มีโชคอยู่เสมอ โชคในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น แต่อาจหมายถึงญาติสนิทมิตรบริวาร ตลอดจนลูกค้าที่คอยเกื้อกูลอุดหนุน เรียกได้ว่า กิจการมักจะไปได้สวยเรื่องเงินเรื่องทองไม่ลำบาก

** สำหรับกลุ่มเลข 1,3,5,7 สามารถใช้แทนที่หรือสลับตำแหน่งได้ **