เบอร์สวย ที่เหมาะกับผู้ทำงานด้าน PR หรือประชาสัมพันธ์

422
0
SHARE

suite women photo

เบอร์สวย ที่เหมาะกับผู้ทำงานด้าน PR หรือประชาสัมพันธ์

แม้ว่าเทคโนโลยีด้านต่างๆ นั้นได้รับการพัฒนาขึ้นมากแล้ว แต่ทุกวันนี้อาชีพด้านการประชาสัมพันธ์ หรือการแนะนำสินค้า สถานที่ ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ อาชีพนี้มีหน้าที่ที่จะต้องคอยพูดคุย แนะนำ หรือให้คำตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ที่ทำงานอยู่ ดังนั้น ผู้ที่ทำงานด้านนี้ จึงต้องเน้นเลข เบอร์มงคล ที่ส่งเสริมด้านการสร้างเสน่ห์ การพูดจา และความน่าเชื่อถือ สำหรับเบอร์มงคล ของอาชีพการประชาสัมพันธ์นั้น มีดังนี้

– เลข 24 เป็นเลข ที่ให้ความหมายด้านพลัง แห่งความสำเร็จ พลังแห่งการมีเพื่อน หรือญาติมิตร คอยช่วยเหลือ หากเจ้าของเบอร์มีเลข 24 อยู่ในชุดของเบอร์มงคล ชีวิตมักจะไม่ยุ่งยาก ไม่ประสบความยากลำบาก และสำหรับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะด้านการพูดจา และการเสริมสร้างเสน่ห์ เลข 24 เหมาะเป็นพิเศษ สำหรับการใส่ไว้ในชุดของเบอร์ ท่านว่าเลข 24 จะช่วยเสริมพลังด้านการสร้างเสน่ห์เป็นพิเศษ

– เลข 42 เป็นเลขที่เกี่ยวกับความสำเร็จอีกเช่นกัน ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ทำงานด้านการพบปะ พูดคุย เจรจากับผู้คน เลข 42 จะช่วยให้การทำงานด้านดังกล่าว ไม่ติดไม่ขัด  มีไหวพริบในการทำงาน ตลอดจนเป็นเลขที่หมายถึงการเป็นที่รักใคร่ เอ็นดูแก่ผู้ที่ได้พบเห็น ทั้งในแง่ของการงาน และชีวิตส่วนตัว การงานดี การเงินมีใช้ไม่ขาดมือ ท่านว่าอย่างนั้น

– เลข 44 เป็นเลขที่ หมายถึงความสำเร็จในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน การงาน การเงิน และความรัก ตลอดจนสุขภาพส่วนตัว ท่านว่า ผู้ที่มีเลข 44 ในเบอร์โทรศัพท์ มักจะพบแต่ความสำเร็จ ในด้านต่างๆ  เรียนก็เก่งกว่าคนอื่น การงาน ตำแหน่ง หน้าที่ มักจะสามารถขึ้นสู่จุดสูงสุดได้ ทั้งนี้ท่านว่าเลข 44 เป็นเลขแห่งการอุปถัมภ์ค้ำชู ผู้ใหญ่ ญาติมิตรบริวาร คอยให้ความช่วยเหลือ อยู่ตลอด ทำอะไรไม่ลำบากมากนัก เรียกว่าชีวิตนี้ไม่มีอับจน

– เลข 46 เป็นเลขที่ความหมายคล้ายกับเลข 44 คือจะเป็นเลขที่มีความสำเร็จในหน้าที่การงานและเสริมสร้างเสน่ห์ ตลอดจนความรักความเอ็นดูต่อผู้คนทั่วไป โดยนอกจากเรื่องของการงานแล้ว ชีวิตส่วนตัวก็จะมีเสน่ห์ มีผู้คนมาชอบพอมาก อย่างไรก็ตาม เลข 46 มีความหมายในแง่ที่ไม่ดีนัก เมื่อเทียบกับเลข 44 เพราะ ท่านว่า เลข 46 มักหมายถึงความใจอ่อนก็ได้ ตลอดจนความไม่มั่นคง มักจะตกอยู่ใต้อินธิพลของคนอื่นได้ง่าย

– เลข 64 เป็นเลขแห่งเสน่ห์ และวิถีชีวิตที่มีรสนิยมสูง ท่านว่าเลข 64 หมายถึงการประสบความสำเร็จในชีวิต และการมีเสน่ห์ เป็นที่รักใคร ทำอะไรไม่อับจน มักประสบความสำเร็จอย่างร้อนแรง ตั้งแต่อายุยังน้อย เป็นที่ถูกพูดถึงและ มักจะเป็นจุดเด่นอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามท่านว่าความหมายด้านไม่ดีของเลข 64 คือการถูกหลอกลวงได้ง่าย ให้ระวังไว้ ไม่ประมาทแล้วจะดีเอง